Mechanika

Solárne lietadlá

Exponát  solárnych lietadiel predstavuje aerodynamiku súvisiacu s aviatikou. Táto časť demonštruje použitie princípov a technológií používaných pri solárnych lietadlách. Solárna...

Curieho motor

Exponát Curieho motor demonštruje dôležitú vlastnosť feromagnetických látok – ich premenu na paramagnetické látky po dosiahnutí tzv. Curieho teploty. Vo...

Ako funguje motor

Exponát pomocou troch modelov spaľovacích motorov v reze demonštruje ich činnosť. Umožňuje pozorovať mechanický pohyb rotačných častí modelov a prácu ventilov spaľovacích...

Vietor z dychu

V exponáte Vietor z dychu dokážeme roztočiť veternú turbínu iba za pomoci vlastného dychu. Fúkaním do prítomného anemometra simulujeme vietor. Anemometer je...

Prevodovka

Prevodovka je mechanické zariadenie, ktoré využíva systém otáčavých ozubených kolies rôznych pomerov napojených na hriadeľ na zmenu rýchlosti či smeru...

Perpetuum mobile

Exponát znázorňuje model hypotetického stroja nazývaného Perpetuum mobile. Podstatou stroja Perpetuum mobile I. druhu malo byť dodávanie mechanickej energie bez...

Hybnosť – billiard

Exponát demonštruje impulz sily, zákon zachovania hybnosti a zákon zachovania uhlu dopadu a odrazu. Zákon zachovania hybnosti hovorí, že sústava...

Laserová profilometria

Exponát demonštruje spôsob vykonávania kontroly kvality výrobkov. Je ukážkou fungovania laserovej profilometrie, ktorá dokáže snímať statický ako aj rotujúci objekt...

Románsky most

Exponát Románsky most nám pomáha porozumieť, ako sa skladajú sily v klenbách. Môžeme pozorovať, že oblúková mostná konštrukcia udržiava svoj...

Pnutie mosta

Exponát Pnutie mosta demonštruje bodové zaťaženie na nášľapnej plošine. Tá je uchytená na pánte, pričom jej voľný koniec je zavesený...

Priehradové konštrukcie

Exponát Mostová konštrukcia demonštruje ukážku nosníka tvoreného z geometricky usporiadaných prvkov. Vhodným usporiadaním stavebných prvkov priehradového nosníka môžeme docieliť efektívnejšie rozloženie...

Bernoulliho lopty

Bernoulliho lopty Daniel Bernoulli prišiel na tzv. hydrodynamický ale aj aerodynamický paradox. Poznáme ho ako Bernoulliho princíp. Je známe, že...