Náš tím

Dominika Petríková- vedúca Aurelia
Dominika Petríková – riaditeľka

Som prírodovedkyňa, ktorej labákom sa stalo Aurelium. Experimentujeme tu so zvedavosťou a kreativitou. Každý deň potvrdzujeme jednoduchú hypotézu – veda nie je nuda.

Aneta Vávrová – lektorka
Aneta Vávrová – lektorka

Hoci som srdcom aj rozumom skôr umelec, prírodné vedy (najmä chémia) ma veľmi fascinujú a rada spájam tieto dva svety dokopy. Umenie a vedu. Rada prinášam srandu, farby a trochu bezstarostnosti do príliš vážnych svetov. Teším sa, že aj Aurelium môžem obohatiť kúskom svojej kreativity.

Martina Ivičič – PR & Creative
Martina Ivičič – PR & Creative

Práca v Aureliu je môj dream job. Spájame tu vzdelávanie, zábavu, kreativitu a zvedavosť. Venujem sa umeniu a rada sa na exaktné veci pozerám umeleckým pohľadom. Veda vie byť určite aj zábavná a o to sa v Aureliu snažíme.

Radovan Lektor portrét
Radovan Činčura – lektor

V Aureliu pracujem už od jeho otvorenia. V súvislosti s fyzikou ma zaujíma zvuková syntéza, akustika a ich presahy do hudobnej produkcie. Vo svojom voľnom čase sa venujem klasickej literatúre, vysokohorskej turistike, hudobnej kompozícii a právu.

Ján lektor
Ján Cerovský – lektor

Rád rozprávam a najradšej rozprávam do mikrofónu. Viac ma baví s niekým niekam ísť ako sedieť sám pri počítači. Preto Aurelium. Rád trávim čas v prírode, najmä na bicykli a s pastierskou píšťalkou.

Juraj Peržo-servisný technik
Juraj Peržo – servisný technik

Pracujem v Aureliu od jeho začiatkov a budovania. Aj po tých rokoch ma prekvapí vynaliezavosť návštevníkov pri nie úplne vhodnom zaobchádzaní s exponátmi. Verte mi, nenudím sa pri ich opravách.