Cenník

Príspevok na prevádzku platný od 15. 3. 2019

Školské exkurzie  1,- € / žiak, pedagogický dozor zadarmo
Deti a študenti do 26 rokov  2,- €
Dospelí  4,- €
Dôchodcovia  2,- €
ZŤP  2,- €

Platba je možná len v hotovosti.

REZERVÁCIA NÁVŠTEVY

V našom Zážitkovom centre vedy Aurelium si tiež môžete kúpiť predmety a literatúru s vedecko-popularizačnou tematikou – informujte sa na recepcii.

Spomínané predmety a publikácie si môžete zakúpiť aj online prostredníctvom stránky CVTI SR.

QUARK magazín o vede a technike 1,89€ / kus
Pohľadnica „Ľudské telo“ 2,90€ / kus
Pravítko s optickou ilúziou 1,00€ / kus
Kniha Bratislava z neba,
J. Priesol, M. Paprčka, M. Kubáňová
6,90 € 12,90€ / kus
Kniha Nanosvet na dlani,

prof. Štefan Luby

3,90 € 7,90€ / kus
Kniha Naša príroda v kocke,

doc. Miroslav Saniga

4,90 € 8,90€ / kus
Obe knihy spolu + DARČEK* 8,80 € 16,80€ / 2kusy
*DARČEK – 4 vedecko – popularizačné publikácie grátis
Archívne CD magazínu QUARK 2007 – 2018 14,90€ / kus