Ako funguje motor

Exponát pomocou troch modelov spaľovacích motorov v reze demonštruje ich činnosť. Umožňuje pozorovať mechanický pohyb rotačných častí modelov a prácu ventilov spaľovacích motorov, teda spôsob nasávania zmesi, zápal a výbuch plynov.

Tepelný motor je charakteristický tým, že energiu na svoju činnosť získava spaľovaním látok (benzín, nafta, plyn). Piestové spaľovacie motory využívajú vnútorné spaľovanie. Piestové spaľovacie motory delíme podľa činnosti na dvojtaktné a štvortaktné, ktoré ako palivo používajú najčastejšie benzín a naftu. Pracovné takty štvortaktného motora sú nasávanie, stlačenie, výbuch a výfuk. Na ich uskutočnenie motor vykoná dve otáčky. Dvojtaktný motor je zas konštruovaný tak, že sa vždy vykonávajú súčasne dva pracovné takty (nasávanie spolu so stlačením a výbuch s výfukom). V takomto prípade postačuje jedna otáčky.

Podľa typu zapaľovanej zmesi rozlišujeme dva typy motorov: zážihové a vznetové. V zážihovom motore zapaľuje iskra z elektrickej sviečky zmes benzínu a vzduchu. Vo vznetovom motore sa zas vznieti nafta, vstreknutá do valca motora. Vznietenie spôsobí vysoká teplota vzduchu (850 – 1050°C) vo valci, spôsobená jeho stlačením piestom.