Solárne lietadlá

Exponát  solárnych lietadiel predstavuje aerodynamiku súvisiacu s aviatikou. Táto časť demonštruje použitie princípov a technológií používaných pri solárnych lietadlách. Solárna energia sa začala experimentálne používať aj ako zdroj pohonu lietadiel.

Tento exponát pozostáva zo štyroch modelov lietadiel, ktoré sú uchytené k otočnej konštrukcií. Na lietadlách sú umiestnené fotovoltaické panely a lietadlá sú poháňané svetlom, ktoré na ne dopadá z reflektorov.  Vrtule lietadiel sa roztočia vplyvom osvetlenia fotovoltaických solárnych panelov. Následne sa roztočia všetky lietadlá. 

Interakcia návštevníka

Vaša interakcia s exponátom spočíva v tom, že s pomocou svetla z reflektorov dokážete „naštartovať“ lietadlá. Ide tu o demonštráciu použitia princípov a technológií používaných pri solárnych lietadlách. Zábavnou formou sa takto oboznámite s fyzikálnymi zákonmi, ktoré súvisia s aviatikou. Pomocou svetlometov zasiahnite fotovoltaické panely, ktoré sú umiestnené na spodných plochách krídel lietadiel. Solárnou energiou je následne poháňaný elektromotor, ktorý uvedie do pohybu vrtuľu v prednej časti lietadla.

Fotovoltický panel alebo solárny panel funguje na princípe fotoelektrického javu. Prostredníctvom neho tak dokáže meniť svetelnú energiu priamo na elektrickú. Fotovoltický panel vyrába elektrickú energiu, ktorá napája elektromotorček s vrtuľou a tá následne dáva lietadlo do pohybu. Otáčky sú závislé od množstva dopadajúceho svetla na fotovoltický článok.

V čom spočíva princíp fotoelektrického javu? Svetlo alebo fotón svetla určitej vlnovej dĺžky pri dopade na polovodič, z ktorého je tento solárny panel, vyráža elektróny z atómov. Následne elektróny svojím pohybom k jednotlivým elektródam zvyšujú vodivosť látky a vytvárajú elektrický prúd.