Románsky most

Exponát Románsky most nám pomáha porozumieť, ako sa skladajú sily v klenbách. Môžeme pozorovať, že oblúková mostná konštrukcia udržiava svoj tvar a nespadne ani pri záťaži. Úspech jej pevnosti tkvie v tom, že diely, z ktorých je postavená, majú klinový tvar a tvoria tak klenbu. Kolmé sily, ktoré v klenbe pôsobia, sa rozkladajú do strán, teda diely do seba vzájomne tlačia. Keďže spodná časť klenby je pevná, nerozíde sa. Klenba zároveň znesie veľké zaťaženie a nespadne, pretože žiaden z dielov sa v nej nedokáže pretlačiť dovnútra. Na Slovensku môžeme takýto typ mostnej konštrukcie obdivovať napr. pri Telgárte, kde sa nachádza Chmarošský viadukt.

Chramošský viadukt