Laserová profilometria

Exponát demonštruje spôsob vykonávania kontroly kvality výrobkov. Je ukážkou fungovania laserovej profilometrie, ktorá dokáže snímať statický ako aj rotujúci objekt a jeho povrch. Profil snímaného objektu máte možnosť pozorovať na obrazovke. Laserový profilometer je zariadenie, ktoré je schopné snímať povrch 3D objektu, následne vytvoriť jeho 2D vizualizáciu a vyhodnotiť jeho tvar a kvalitu v porovnaní so vzorovým modelom.

Zariadenie kontroluje rozmerové parametre výrobkov pomocou laserovej triangulačnej profilometrie. Na meraný povrch sa laserom premieta čiara, ktorú sníma digitálna kamera pod istým uhlom. To znamená, že pozdĺž laserom definovanej línie rezu sa zaznamená 2D profil objektu. Spájaním takto vytvorených 2D profilov je možné zrekonštruovať 3D model snímaného objektu. Laserová profilometria sa využíva vo výrobnom priemysle na bezkontaktné optické meranie hotových výrobkov alebo meranie počas ich výroby. Jej úlohou je kontrolovať ich rozmery a kvalitu ich povrchu, čím sa zisťuje, či sú v predpísanom tolerančnom pásme nepresnosti. Laserová profilometria je súčasťou CNC obrábacích strojov.