Vietor z dychu

V exponáte Vietor z dychu dokážeme roztočiť veternú turbínu iba za pomoci vlastného dychu. Fúkaním do prítomného anemometra simulujeme vietor. Anemometer je pripojený na elektromotor spojený s veternou turbínou. Pri simulovanom vetre sa energia prúdiaceho vzduchu mení na energiu elektrickú. Jedná sa o demonštráciu princípu fungovania veternej elektrárne.
Anemometer je prístroj, ktorý sa používa na meranie rýchlosti a smeru vetra. Tvorí ho trojmiskový kríž, ktorý sa roztáča vplyvom vetra. Na kríži sa nachádza magnet predstavujúci stator indukujúci elektrický prúd. Vzniknuté napätie je merané voltmetrom, ktorého stupnica udáva rýchlosť vetra v metroch za sekundu. Okrem klasického anemometra existuje aj anemometer ultrazvukový. Ten zaznamenáva fázový posun zvuku odrážaného od molekúl vzduchu a dokáže namerať smer a okamžitú rýchlosť vetra na základe spomalenia ultrazvukového impulzu.