Curieho motor

Exponát Curieho motor demonštruje dôležitú vlastnosť feromagnetických látok – ich premenu na paramagnetické látky po dosiahnutí tzv. Curieho teploty. Vo feromagnetickej látke sú elementárne dipóly usporiadané do pravidelných domén tak, že tvoria vlastné magnetické pole. Po dosiahnutí určitej teploty (napr. pre železo je to teplota 768°C) sa však pravidelnosť tohto usporiadania naruší a látka prestane byť priťahovaná magnetom – stáva sa paramagnetickou. Na tomto princípe funguje aj Curieho motor. Obsahuje drôtené koleso, ktoré je pri izbovej teplote silne priťahované magnetom. Po zvýšení teploty však stratí svoje feromagnetické vlastnosti, vďaka čomu sa odchýli od magnetu. Magnet si však okamžite pritiahne chladnejšiu časť obvodu kolesa, následkom čoho vzniká krúživý pohyb.