Hybnosť – billiard

Exponát demonštruje impulz sily, zákon zachovania hybnosti a zákon zachovania uhlu dopadu a odrazu. Zákon zachovania hybnosti hovorí, že sústava telies si zachováva svoju hybnosť, pokiaľ nepôsobí na ňu vonkajšia sila. Tento zákon môžeme uplatniť napr. pri riešení zrážok telies. H = m . v

Hybnosť telesa, ktoré sa nepohybuje (rýchlosť je rovná nule), sa tiež rovná nule. Ak je teleso v pokoji a je potrebné, aby nadobudlo rovnomernú a priamočiaru rýchlosť, musí na neho určitý čas pôsobiť sila. Čím kratší čas bude sila pôsobiť na teleso, tým väčšia musí byť. Ak sila pôsobí určitý čas, nazývame to impulzom sily. Ak teleso nadobudne rýchlosť, nadobudne tým aj hybnosť. Impulz sily tak spôsobí zmenu hybnosti telesa.

Zároveň platí, že teleso sa pohybuje po dráhe smerujúcej na prekážku pod určitým uhlom. Po dopade na prekážku sa taktiež odrazí pod určitým uhlom. Ak vztýčime v mieste dopadu na prekážku kolmicu, zistíme, že uhol dopadu i uhol odrazu sú rovnaké. Zákon odrazu je platný pre všetky druhy vlnenia (či už mechanické, elektromagnetické a pod.) a hovorí, že uhol odrazu sa bude stále rovnať uhlu dopadu.