Priehradové konštrukcie

Exponát Mostová konštrukcia demonštruje ukážku nosníka tvoreného z geometricky usporiadaných prvkov. Vhodným usporiadaním stavebných prvkov priehradového nosníka môžeme docieliť efektívnejšie rozloženie záťaže pôsobiacej na konštrukciu. Priehradový nosník je zároveň v porovnaní s klasickým výrazne ľahší a ekologickejší, nakoľko sa pri jeho konštrukcii zabezpečí enormná úspora materiálu.