Pnutie mosta

Exponát Pnutie mosta demonštruje bodové zaťaženie na nášľapnej plošine. Tá je uchytená na pánte, pričom jej voľný koniec je zavesený na dvoch oceľových lanách. Na lanách sú upevnené snímače zaťaženia s meracím rozsahom až 150 kilogramov. Výstupné údaje senzorov tenzometrických snímačov sú prenášané na obrazovku. Fungujúci model nám umožňuje vyskúšať si umiestnenie bodového zaťaženia na plošine tak, aby boli obidve laná rovnako zaťažené. Takýmto spôsobom býva totiž zabezpečená napr. statika mostov alebo priehradových konštrukcií. Kontrola snímačmi zaťaženia je nesmierne dôležitá, nakoľko mosty musia byť naprojektované tak, aby boli všetky ich časti za každých okolností zaťažené rovnomerne.