Elektro-magnetizmus

Teslov svet

Teslov svet predstavuje špeciálnu časť expozície, v ktorej sú umiestnené tri neinteraktívne exponáty: Jakobov rebrík, Iónový lifter a Teslova cievka. Princípom Jakobovho...

Hologramy

Exponát demonštruje trojrozmerný obraz objektu, ktorý je zaznamenaný v holograme a v skutočnosti sa v priestore nenachádza. Holografický obraz je vyspelou formou fotografie, kedy...

Mikroskopia

Mikroskopia

Jednou z najpozoruhodnejších optických sústav, ktoré sú v Aureliu vystavené, predstavuje 3D model sondového mikroskopu. Jedná sa o skenovací prístroj, ktorým je možné...

Termálna kamera

Termokamera

Termokamera funguje na princípe termovízie. To znamená, že kamera vytvára obraz zaznamenávaním infračerveného žiarenia. Infračervené žiarenie má vlnovú dĺžku v...

Spektroskopia exponát

Spektroskopia

Zmenou farebného svetla lampy môžeme z grafu na obrazovke vyčítať optické spektrum meraného svetla. Viac informácií o princípe tohto javu môžeme nájsť...

Anatómia svetlometu

Svetlomet je svetlo v automobile, ktorým sa osvetľuje vozovka a dopravné značky pozdĺž cesty počas noci. Zaujímavé je, že svetelné lúče vydávané...

Intercom exponát

InterCom – prenos informácií

Exponát demonštruje vývoj technológie komunikačných prostriedkov. Tieto technológie zároveň porovnáva prezentovaním ich odlišných komunikačných metód. Umožňuje prenos viacerých foriem signálu,...

Elektromagnetický smog

Elektromagnetický smog

Elektrické zariadenia vytvárajú elektromagnetické pole, ktoré spôsobuje elektromagnetický smog, tzv. elektrosmog. Ten sa v prírode bežne nevyskytuje a nie je pozorovateľný...

Van de Graaffov generátor

Exponát Van de Graaffov generátor demonštruje vznik statickej elektriny a jej účinky. Statická elektrina je jav, ktorý vzniká pri nahromadení elektrického...

Exponát UFO alebo levitácia

Levitácia

Levitáciu v Aureliu predstavuje UFO vznášajúce sa nad stolom. To je umožnené prítomnosťou elektromagnetu so snímačom magnetického poľa v konštrukcii stola a trvalým...

Elektromagnetické delo

V Elektromagnetickom dele môžeme stlačením tlačidla odštartovať prúdový impulz. Následkom toho nastane vystrelenie pohyblivého prstenca smerom nahor. V určitej výške, závislej od...

Exponát potenciál kovov

Potenciál kovov

Exponát interaktívnou formou odpovedá na otázku, či dokážeme vyrobiť dobrú baterku z dvoch elektród z toho istého kovu. Ozrejmuje pritom dôležitú vlastnosť...

Exponát z čoho to je

Z čoho to je?

Úlohou návštevníka je správne určiť, aké materiály sú skryté v štyroch valčekoch. Jednotlivé valčeky môžu obsahovať drevo, železo, hliník alebo...