Elektromagnetický smog

Elektrické zariadenia vytvárajú elektromagnetické pole, ktoré spôsobuje elektromagnetický smog, tzv. elektrosmog. Ten sa v prírode bežne nevyskytuje a nie je pozorovateľný voľným okom. Dokážeme ho ale zaznamenávať špeciálnym detektorom. Toto meranie si môžeme vyskúšať aj v našom exponáte. K dispozícii máme tri elektrospotrebiče – wifi router, mikrovlnnú rúru a elektromotor. Každý z nich sa dá spustiť na 30 s. Pohybovaním prístroja na meranie intenzity elektromagnetického poľa môžeme odmerať elektromagnetický smog nad jednotlivými spotrebičmi.   

Elektromagnetické pole môže fungovať na úrovni rôznych frekvencií, ktoré pôsobia na svoje okolie v odlišnej miere. Aby sa minimalizovalo riziko jeho negatívnych dopadov, boli zavedené určité normy, ktoré musia vyrábané spotrebiče spĺňať.