Hologramy

Exponát demonštruje trojrozmerný obraz objektu, ktorý je zaznamenaný v holograme a v skutočnosti sa v priestore nenachádza. Holografický obraz je vyspelou formou fotografie, kedy je obraz objektu zachytený pomocou súvislého žiarenia a svetelných vĺn odrazených od objektu.

Demonštrácia javu trojrozmerného obrazu je možná vďaka difrakcii svetla (rekonštrukčného zväzku lúčov), t.j. vďaka ohybu svetelných vĺn pri prechode prekážkou. Pri osvetlení hologramu je dôležité, aby dopadajúce svetlo malo rovnaký uhol dopadu ako svetlo počas snímania obrazu. To znamená, že hologramom prejdú len lúče zodpovedajúce lúčom odrazeným od zaznamenaného predmetu, výsledkom čoho je zdanlivý priestorový obraz. Obraz sa mení v závislosti od uhlu pohľadu pozorovateľa.