Van de Graaffov generátor

Exponát Van de Graaffov generátor demonštruje vznik statickej elektriny a jej účinky. Statická elektrina je jav, ktorý vzniká pri nahromadení elektrického náboja na povrchu telesa. Telesá sú tvorené atómami, ktoré sú za normálnych okolností elektricky neutrálne, nakoľko obsahujú podobné množstvo častíc s pozitívnym (protóny) a negatívnym (elektróny) nábojom. Pri priblížení alebo kontakte telesa s iným telesom však môže dôjsť k transferu negatívnych elektrónov z atómov jedného telesa na druhé. Po oddelení telies tak na jednom ostane nadbytok pozitívneho náboja, zatiaľ čo na druhom sa naakumuluje nadbytok negatívneho náboja. Pokiaľ je jedno z telies izolátorom (nevedie elektrický prúd), vzniká statický náboj. Veľkosť vzniknutého statického náboja závisí od mnohých faktorov, vrátane elektrických vlastností materiálu telesa, okolitej teploty, vlhkosti či rýchlosti oddelenia materiálov.

Statický náboj vytvorený týmto exponátom pre návštevníkov nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. V praxi však môžu statické náboje prinášať aj problémy ako napr. poškodenie citlivých elektronických súčiastok. Na druhej strane majú statické náboje aj svoje praktické využitie napr. v laserových tlačiarňach, kde sú častice tonera pomocou elektrického poľa prenášané na papier, kde sú pôsobením tepla následne zafixované.