Z čoho to je?

Úlohou návštevníka je správne určiť, aké materiály sú skryté v štyroch valčekoch. Jednotlivé valčeky môžu obsahovať drevo, železo, hliník alebo penový hliník. Jedná sa o látky, ktoré sa do značnej miery odlišujú svojimi fyzikálnymi vlastnosťami. Na ich jednoznačné rozlíšenie sú k dispozícii tri testy – test elektrickej vodivosti, test magnetizmu a meranie hmotnosti.