Spektroskopia

Zmenou farebného svetla lampy môžeme z grafu na obrazovke vyčítať optické spektrum meraného svetla. Viac informácií o princípe tohto javu môžeme nájsť v sekcii Optika.