Levitácia

Levitáciu v Aureliu predstavuje UFO vznášajúce sa nad stolom. To je umožnené prítomnosťou elektromagnetu so snímačom magnetického poľa v konštrukcii stola a trvalým magnetom, ukrytým vo vznášajúcom sa telese. Exponát tak názorne demonštruje základy elektromagnetickej indukcie, kedy vďaka nestacionárnemu magnetickému poľu vzniká indukované elektrické pole. Okrem toho nás vznášajúce teleso učí o skladaní síl. Súčasne tu totiž v opačnom smere pôsobia dve sily, gravitačná a magnetická odpudivá. Vo vhodnej polohe je súčet týchto síl rovný nule a UFO sa vznáša.

Technológiu maglev (magnetická levitácia) využívajú niektoré rýchlovlaky. Vznášajú sa niekoľko milimetrov nad traťou, čím sa minimalizuje trenie a vlak môže dosiahnuť rýchlosť až 600 km/h.

UPOZORNENIE: Na stôl neklaďte svoje mobilné telefóny! Hrozí riziko poškodenia zariadenia.