Svetelná technika, vlnenie, svetlo, optika

IMG_1190

3D Projekčné mapovanie. Expozícia je zameraná na ukážky prepojenia modernej techniky a umenia. Tvorí ju „automobil budúcnosti“, na ktorý je premietaná 3D projekcia vrátane laserových a zvukových efektov. Viac…

IMG_2681

Virtuálny svet. Posolstvom exponátu je ukázať, že okolo nás sa nachádzajú nové svety netušenej zložitosti, ktoré sú pozorovateľné a obsiahnuteľné iba s využitím najmodernejších zobrazovacích a informačných prostriedkov. Viac…

IMG_1043

Zobrazovanie a vizualizácia. Exponát opisuje vývoj technológií zobrazovania od jednoduchých mechanických zariadení na báze stroboskopického javu, cez konštrukciu CRT obrazovky, až po konštrukciu a princíp činnosti LCD alebo LED obrazovky a moderných projektorov. Viac…

IMG_0883

Svet optiky. Expozícia sa zaoberá podstatou a vlastnosťami svetla. Skladá sa z nasledujúcich častí: Šírenie svetla, Vlny a vlnová optika, Spektroskopia. Viac…

cage-holography-1044215_640 Holografia. Expozícia umožňuje originálny pohľad na fotografovanie 3D objektov. Viac…
laser-show-589727_640 Kreslenie svetlom. Exponát umožňuje návštevníkovi vstúpiť do interaktívneho laboratória pre ovládanie svetla prostredníctvom fascinujúcich technológií. Viac…
IMG_0870

Ilúzie. Exponát využíva optické ilúzie na vytvorenie efektného prostredia s tajomnou atmosférou v oddelení optiky, ako je optický klam prítomnosti ducha, vytvorenie nekonečnej studne, nekonečného tunela. Viac…

IMG_0869

Optické klamy. Exponát poukazuje na limitácie vo vnímaní rôznych geometrických štruktúr a farebných kombinácií. Exponát pozostáva zo sady plagátov znázorňujúcich optické klamy rôznej povahy. Viac…