Duch

Exponát na optickej ilúzii „ducha“ demonštruje optický klam, ktorý vzniká vďaka polopriepustnému zrkadlu. Jedná sa o jednosmerné zrkadlo, ktoré odráža približne polovicu svetla, zatiaľ čo zvyšné svetlo prepúšťa. Ide o tabuľu skla, pokrytú tenkou vrstvou kovu, ktorá tak prepúšťa časť svetla na obidve strany. Keďže sa toto zrkadlo nachádza v tmavom priestore, môžeme cez neho vidieť ako cez priehľadné sklo.

Optická ilúzia v priestore, ktorú polopriepustné zrkadlo dokáže vytvoriť, vzniká odrazom svetelného obrazu ducha zo zdrojovej obrazovky v hornej časti exponátu. Takýto efekt spôsobuje správny sklon zrkadla. Efekt „ducha“ vidíte, ak sa cez zrkadlo pozeráte iba z určitej strany. Aby ste ilúziu videli, musíte sa pozerať cez polopriepustné zrkadlo v správnom uhle. Obraz vidíte len vtedy, keď je zrkadlo v určitom sklone vo vzťahu k zdrojovej obrazovke a vo vzťahu k vám.