Optika

Vrstvenie farieb

Vrstvenie farieb

Tento jednoduchý exponát demonštruje vrstvenie farieb. Kombinujte viacero farebných variácií portrétu Aurela Stodolu a pozorujte zmenu výslednej farby vrstvením.

newtonov experiment

Newtonov experiment

Exponát demonštruje princípy rozkladu svetla

Duch

Exponát na optickej ilúzii „ducha“ demonštruje optický klam, ktorý vzniká vďaka polopriepustnému zrkadlu. Jedná sa o jednosmerné zrkadlo, ktoré odráža...

Nekonečná studňa

Exponát Nekonečná studňa predstavuje zaujímavú optickú ilúziu. Po nazretí cez sklo „studne“ nadobúdame dojem, že sa pozeráme do nekonečne hlbokého...

3D displej

Na 3D displeji môžeme sledovať 3D počítačovú animáciu princípu fungovania vysoko presného reduktora, resp. prevodov značky Spinea (slovenský výrobca a dodávateľ...

Šírenie svetla vo vode

Exponát Šírenie svetla vo vode demonštruje prechod svetla kvapalinou, jeho odrazy a lomy. Môžeme pozorovať, že dráhy jednotlivých laserových lúčov sa...

Laserová projekcia v akváriu

Exponát Laserová projekcia v akváriu demonštruje jav odrazu a lomu svetla, prechádzajúceho cez odlišné optické prostredia. Rôzne typy laserových zväzkov lúčov prechádzajú...

Holografia

Holografia poskytuje skutočnú rekonštrukciu 3D objektov. Princíp holografie spočíva v difrakcii (teda v zmene smeru šírenia žiarenia spôsobenej prekážkou) a...

Interferometria

Interferometria je technika, ktorá na získanie informácií o elektromagnetických vlnách využíva princíp interferencie, t.j. skladanie koherentných vlnení rovnakého druhu do jedného...

Spektroskopia – rozklad svetla

Základom exponátu je optický hranol, ktorým dokážeme natočiť lúč zo svetelného zdroja na spektroskop. Lúč sa v spektroskope rozloží. Na pripojenom...

Generátor svetla

Exponát Generátor svetla jednoduchým spôsobom demonštruje základné vlastnosti svetla. Na RGB displeji sa použitím červených, zelených a modrých LED diód...

Geometrická optika

Exponát Generátor svetla jednoduchým spôsobom demonštruje základné vlastnosti svetla. Na RGB displeji sa použitím červených, zelených a modrých LED diód...

Kreslenie svetlom

V Aureliu si okrem iného môžeme vyskúšať aj kreslenie svetlom. K dispozícii na to máme špeciálnu tabuľu, na ktorej svetlo zanecháva luminiscenčnú...