Spektroskopia – rozklad svetla

Základom exponátu je optický hranol, ktorým dokážeme natočiť lúč zo svetelného zdroja na spektroskop. Lúč sa v spektroskope rozloží. Na pripojenom monitore vďaka tomu môžeme pozorovať spektrum rozloženého lúča. Lúč viditeľného svetla sa nám v reálnom čase zobrazí ako škála farieb od fialovej po červenú.

Zobrazené optické spektrum svetla z rôznych svetelných zdrojov ukazuje súvislosť medzi farbou svetla a jeho vlnovou dĺžkou. Svetelné zdroje ako žiarovky, žiarivky, LED-svetlá či laser majú rôzne vlastnosti. Prejavuje sa to v ich odlišnom spektre v grafe na obrazovke, kde je znázornená intenzita jednotlivých zložiek spektra. Náš spektrometer umožňuje s dostatočnou citlivosťou zobrazenie svetla s vlnovou dĺžkou od 360 nanometrov do 940 nanometrov (nm). Pre zaujímavosť, ľudské oko dokáže v rámci tejto škály vnímať len úzky pás vlnenia s vlnovou dĺžkou 350 až 750 nm (z toho dôvodu sa toto svetlo nazýva viditeľné). Ľudské oko je najcitlivejšie na vlnové dĺžky okolo 555 nm (zelená). Aj viditeľné svetlo je teda zložené, takže ho môžeme ho rozložiť na jednotlivé farby pomocou optického hranola alebo optickej mriežky.

Svetlo s najkratšou vlnovou dĺžkou ale zároveň s najvyššou frekvenciou je: fialové (380 až 430 nm). S nárastom vlnovej dĺžky a poklesom frekvencie nasleduje modrá (430 až 500 nm), azúrová (500 až 520 nm), zelená (520 až 565 nm), žltá (565 až 590 nm), oranžová (590 až 625 nm) a červená (625 až 740 nm).