Kreslenie svetlom

V Aureliu si okrem iného môžeme vyskúšať aj kreslenie svetlom. K dispozícii na to máme špeciálnu tabuľu, na ktorej svetlo zanecháva luminiscenčnú stopu. Jej charakter sa pritom mení v závislosti od vzdialenosti svetelného zdroja. Ak sa svetelný zdroj nachádza v tesnej blízkosti, svetlo dopadá priamo na plochu tabule a stopa, ktorú zanecháva, je veľmi zreteľná. Odďaľovaním zdroja sa dopadajúce svetlo rozptyľuje, až kým úplne neprestane zanechávať na tabuli stopu.

Princíp kreslenia svetlom spočíva v luminiscenčnom jave nazývanom fosforescencia. Pri ožiarení látky, ktorá je schopná fosforescencie (v našom prípade tabuľa!, dôjde k absorpcii svetla krátkych vlnových dĺžok. Elektróny tejto látky sa absorpciou svetla dostanú na vyššiu energetickú hladinu. To spôsobí, že na tabuli sa vytvorí luminiscenčná stopa. Vzbudené elektróny sa však po čase znovu vrátia z vyššej energetickej hladiny do svojho základného stavu. Počas tohto procesu sa z nich uvoľňuje nahromadená energia vo forme svetla. Práve vďaka tomu procesu ostane na fosforescenčnej tabuli svetelná stopa istý čas aj po vypnutí svetelného zdroja.