Newtonov experiment

Rôzne prostredia, napríklad vzduch, voda alebo sklo, majú navzájom odlišné vlastnosti pre šírenie svetla. Vzduch je opticky redšie prostredie a svetlo sa ním šíri väčšou rýchlosťou ako v opticky hustejších prostrediach, napríklad vo vode a alebo cez sklo. Preto na rozhraní dvoch rozdielnych prostredí dochádza k lomu svetla. Keď svetlo vstupuje zo vzduchu do skla alebo do vody, láme sa ku kolmici dopadu svetelného lúča. Ak svetlo vstupuje zo skla či vody do vzduchu, láme sa od kolmice.

Sir Isaac Newton nechal priame slnečné svetlo prechádzať skleneným hranolom a pozoroval, že biele svetlo sa v hranole rozkladá na farebné spektrum. My sme pridali k pokusu aj nádobu s vodou. Biele (bezfarebné) svetlo vychádzajúce zo svetelného zdroja dokážete rozdeliť na viaceré farby. Posúvaním sklenených predmetov pred zdrojom svetla pozorujete na protiľahlej stene zmenu farebného spektra.

 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment
 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment
 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment
 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment
 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment
 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment
 • Newtonov experiment

  Newtonov experiment