Interferometria

Interferometria je technika, ktorá na získanie informácií o elektromagnetických vlnách využíva princíp interferencie, t.j. skladanie koherentných vlnení rovnakého druhu do jedného výsledného vlnenia. V Aureliu sa môžeme zoznámiť s Michelsonovým interferometrom, ktorým je možné napr. detegovať gravitačné vlny. Mechanizmus jeho fungovania sa opiera o svetelný lúč zo zdroja, ktorý sa rozdelí na dva rovnaké lúče. Tie sa  následne odrazia od zrkadiel a prechodom cez polopriepustnú doštičku opäť spoja. Interferenciou svetelných vĺn vzniká svetelný obrazec, zložený zo svetlých a tmavých plôch, resp. pruhov. Tie predstavujú interferenčné maximá (miesta, kde je intenzita výslednej vlny maximálna) a interferenčné minimá (miesta, kde je intenzita výslednej vlny minimálna).