3D displej

Na 3D displeji môžeme sledovať 3D počítačovú animáciu princípu fungovania vysoko presného reduktora, resp. prevodov značky Spinea (slovenský výrobca a dodávateľ komponentov prevodoviek). Animáciu z hornej obrazovky vidíme v priestore vďaka kombinácii dvoch samostatných svetelných vnemov. Jeden vzniká odrazom od polopriepustného zrkadla, zatiaľ čo druhý vzniká prepustením svetla z obrazovky v pozadí cez tú istú plochu polopriepustného zrkadla.

Na obdobnom princípe fungujú čítacie zariadenia pred kamerou. Človek vďaka takémuto zariadeniu dokáže pozerať do kamery, ktorá ho sníma, a zároveň čítať svoj text. Polopriepustné zrkadlo je tiež základom priehľadového indikátora známeho pod názvom head-up displej. Stretneme sa s ním v moderných automobiloch a bojových lietadlách.