Geometrická optika

Exponát Generátor svetla jednoduchým spôsobom demonštruje základné vlastnosti svetla. Na RGB displeji sa použitím červených, zelených a modrých LED diód a difúzora dá vytvoriť takmer ľubovoľný farebný odtieň. Využitím filtrov rôznych farieb dokážeme prakticky vyskúšať miešanie farieb. Difúzor demonštruje rozptyl svetla. Vieme tiež experimentovať s absorpciou (pohlcovaním) a difrakciou (ohybom) svetla. Pomocou jednoduchého papierového spektroskopu sme schopní analyzovať svetlo prichádzajúce z rôznych zdrojov.

Vďaka tomuto exponátu dokážeme porozumieť aditívnemu a subtraktívnemu miešaniu farieb. Pri aditívnom miešaní želaný odtieň dosiahneme primiešavaním farieb. Žltú napr. docielime tak, že k rozsvieteným zeleným diódam pridáme rovnako intenzívne červené svetlo. Pri subtraktívnom miešaní, naopak, blokujeme farebné vnemy pomocou filtrov. Napr. umiestnením červeného filtra na zdroj bieleho sveta (kedy sú rozsvietené všetky farebné diódy s rovnakou intenzitou) vznikne červené svetlo. Je to preto, že červený filter blokuje všetky farebné vnemy okrem červenej. Zelené a modré svetelné lúče sa preto cez filter nedostanú a my vidíme len červenú.

S aditívnym miešaním farieb sa stretávame vtedy, keď chceme na tmavom podklade dosiahnuť výrazný svetelný vnem. Sčítavaním farieb sa totiž výsledok zosvetlí. Napríklad obrazovky a displeje, kde sa kombinovaním rôznych intenzít červeného, zeleného a modrého svetla dosiahne ľubovoľný farebný odtieň. Čierna farba sú vlastne zhasnuté farebné elementy, biela je dosiahnutá maximálnou intenzitou, stupne šedi postupným zoslabovaním.

Subtraktívne miešanie farieb má svoje využitie vtedy, ak na svetlom podklade chceme získať výrazný tmavý farebný vnem. Odčítaním farieb výsledok stmavne. Napríklad pri farebnej atramentovej tlači na kancelársky papier, kde postupným nanášaním farebných vrstiev blokujeme biele svetlo, ktoré by sa odrazilo od čistej stránky. Pri bielej farbe nenanášame nič, čierna farba je dosiahnutá kombináciou všetkých vrstiev CMYK (azúrová „Cyan“ = C, purpurová „Magenta“ = M, žltá „Yellow“ = Y a čierna „blacK“ = K). Výsledok však nie je dokonalý a má bližšie k šedej, preto sa v tlačiarňach používa samostatná náplň s čiernou farbou, ktorú používame prevažne pri tlači textov.