Magnetická indukcia

Exponát ozrejmuje základy elektromagnetickej indukcie a jej využitie v modernej technike. Exponát pozostáva z nasledovných častí: Elektromagnetické delo a magnetická levitácia.

Princíp:

Elektromagnetické delo – Na spodnej strane prstenca upevneného na vodiacom valci sa nachádzajú dva solenoidy so spoločným magnetickým jadrom. Jeden zo solenoidov je napájaný jednosmerným prúdom a je ukrytý v konštrukcii exponátu. V momente zapnutia prúdu sa v solenoide naindukuje magnetické pole, ktoré je pomocou magnetického jadra vedené cez kovový prstenec, ktorý predstavuje druhú cievku s jedným závitom, umiestnenú na viditeľnej časti exponátu. Touto krátkou zmenou magnetického poľa sa v prstenci naindukuje prúdový impulz v takom smere, aby magnetická indukcia spôsobená týmto prúdom smerovala voči zmene magnetického poľa. Cievky (solenoid a prstenec) pôsobia v tomto okamihu ako dva magnety s opačnou polaritou a tým sa prstenec odpudzuje od solenoidu zabudovaného v stole

Magnetická levitácia – Demonštrácia základov elektromagnetickej indukcie a jej využitie v modernej technike – magnetická levitácia. Na spodnej časti konštrukcie sa nachádza elektromagnet a snímač magnetického poľa. Voľne visiace teleso s permanentným magnetom sa vznáša v strede zdroja magnetického poľa. Stôl slúži pre prípadné bezpečné zachytenie v prípade pádu. Snímač magnetického poľa kontroluje jeho polohu nad  elektromagnetom. Výkon zariadenia je korigovaný elektronikou na základe informácií o polohe UFO telesa, ktoré je udržiavané vo visiacej polohe, čím vytvára jav levitácie. 

Postup:

Elektromagnetické delo – Stlačte tlačidlo, čím zapnete prúdový impulz. Sledujte vymrštenie pohyblivého selenoidu smerom von z dela.

Magnetická levitácia – Obzrite si levitujúcu guľôčku zblízka a preskúmajte chovanie guľôčky pri manipulácii rukou.

OBLASŤ: Elektrina, Magnetizmus, Komunikačné technológie

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Najbežnejším príkladom využitia je generátor v elektrárňach, kde sa napríklad spaľovaním uhlia vytvára z vody vodná para a tá roztáča turboalternátor, ktorý je zdrojom elektrickej energie. Túto energiu pomocou elektrických rozvodov môžeme využívať v našich domácnostiach.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina