Elektrina, magnetizmus, komunikačné technológie

sphere-77710_1920

Základy elektomagnetizmu. Exponát ozrejmuje základné javy elektromagnetizmu. Skladá sa z troch častí potenciál kovov, statická elektrina a magnetické siločiary. Viac…

IMG_2669

Magnetická indukcia. Exponát ozrejmuje základy elektromagnetickej indukcie a jej využitie v modernej technike. Exponát pozostáva z týchto častí: Elektromagnetické delo a Magnetická  levitácia. Viac…

flash-113310_1920

Teslov svet. Exponát zavedie návštevníka do sveta elektrických výbojov, bleskov a plazmy, pričom vysvetlí mechanizmus ich vzniku, ich vlastnosti, ako aj konštrukciu prístrojov na ich vybudenie a kontrolu. Exponát pozostáva z nasledovných častí: Jakobov rebrík a Teslova cievka. Viac…

radio-296587_640

Elektomagnetické vlny. Exponát prevedie návštevníka vývojom komunikačných metód a technológií od ranných počiatkov ľudstva až po súčasnosť. Skladá sa z nasledovných častí: InterCom a Elektromagnetický smog. Viac…

wind-farm-154495_1280

Lietajúca veterná elektráreň. Model lietajúcej veternej elektrárne stvárňuje prepojenie špičkových technológií s umením. Viac…

light-bulb-376922_1920

Zdroje svetla. Exponát prezentuje návštevníkom základné technológie fotoniky. Expozícia demonštruje vývoj moderných zdrojov svetla, od elektrickej žiarovky cez žiarivku, LED až po laser a ich uplatnenie v praxi. Viac…