Svet materiálov

Exponát dovoľuje návštevníkom experimentovať s rôznymi vlastnosťami materiálov a tiež sa stretnúť s podivuhodnými materiálmi, akými sú ultrapevné vlákna, aerogel, či kvapkajúca voda. Pozostáva z častí: Z čoho to je? Podivuhodné materiály, curieho motor, kazítka.

Princíp:

Z čoho to je? – Možnosť testovania magnetizmu, elektrickej vodivosti a hmotnosti materiálov.

Podivuhodné materiály – Príklady niektorých materiálov s unikátnymi vlastnosťami (vodoodpudivé povrchy, ultraľahké penové materiály, extrémne pevné vlákna a pod.)

Curieho motor – Model demonštrujúci vlastnosti feromagnetických látok, konkrétne Curieho teplotu. Po presiahnutí tejto teploty (napr. Curieho teplota železa je 768 °C) stráca látka svoje feromagnetické vlastnosti.

Kazítka – Demonštrácia konceptu riadenej spotreby a kontrolovanej životnosti výrobkov prostredníctvom využitia materiálov s obmedzenou dobou trvanlivosti.

Postup:

Z čoho to je? – Posuvným magnetom otestujte magnetizmus. Obvodom so svietidlom a bzučiakom otestujte elektrickú vodivosť a mincierom otestujte hmotnosť materiálov. Na základe získaných poznatkov sa pokúste priradiť farby k príslušným exponátom.

Podivuhodné materiály – Pozorujte zvolený materiál vo vzťahu k jeho funkčnosti.

Curieho motor – Vypnite alebo zapnite prúdový zdroj a pozorujte správanie sa kolesa motora v danom režime.

Kazítka – Oboznámte sa s príkladmi výrobkov, ktoré boli vyrobené za účelom obmedzenej doby trvanlivosti.

OBLASŤ: Chémia a materiály

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Výskum a vývoj nových materiálov pomáha k návrhu ľahkého športového náčinia, ktoré je však veľmi pevné, napríklad lyže, tenisové rakety, hokejové palice, alebo trupy lodí a člnov.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola chemická, Bratislava
Stredná odborná škola polytechnická, Svit
Vysoké školy:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina