Neviditeľný plášť

Exponát Neviditeľný plášť ukrýva vo vode v akváriu drobné voľným okom nepozorovateľné guľôčky. Ich prítomnosť odhalíme, až keď sa ich okolité prostredie zmení z vody na vzduch. Dôvodom ich (ne)viditeľnosti sú vlastnosti materiálu, z ktorého sú vytvorené. Základným prvkom exponátu je totiž pokročilý smart materiál na báze polyméru, tzv. polyelektrolytový hydrogél. Jedná sa o pórovitý materiál schopný absorpcie kvapaliny do tak vysokej miery, že jej výsledný podiel v objeme guľôčky môže dosiahnuť až 90%. Z toho dôvodu má guľôčka takmer rovnaký index lomu svetla ako voda, čím sa stáva vo vodnom prostredí prakticky neviditeľná. Vzduch, na druhej strane, láme svetlo rozdielne v porovnaní s vodou. To nám umožňuje pozorovať guľôčku nad hladinou.

Hydrogélové guľôčky majú dekoratívno-funkčné využitie pri zásobovaní rezaných či interiérových rastlín vodou. Podobnosť s indexom lomu vody využívajú aj niektoré vodné živočíchy (napr. medúzy), ktoré sú pre svoju korisť ťažšie spozorovateľné, čo platí aj pre samotného živočícha vo vzťahu k jeho predátorovi. Slabá viditeľnosť je tu evolučnou výhodou.