Tajomné terárium

Tajomnom teráriu môžeme za určitých okolností pozorovať objekt skrytý za (ne)priehľadným plastom. Steny terária totiž tvorí pokročilý smart polymér, ktorý dokáže meniť svoje vlastnosti (napr. fázu, priehľadnosť, alebo farbu) vplyvom rôznych vonkajších podmienok. V prípade tohto exponátu spôsobuje zmenu optickej priepustnosti materiálu elektrický prúd dodaný po stlačení tlačidla. Činiteľom však môže byť aj zmena teploty (ohrev), prípadne osvetlenie povrchu plastu žiarením s vhodnou vlnovou dĺžkou (napr. UV žiarenie). Vo väčšine prípadov sa efekt stratí po odstránení činiteľa (napr. po vypnutí prúdu). V niektorých prípadoch však môže byť využití princíp hysterézie, čo znamená, že sa zariadenie nevráti do pôvodného stavu ani po ukončení pôsobenia činiteľa.

Využitie toho istého stavebného prvku s rôznymi optickými vlastnosťami má uplatnenie v interiérovom dizajne aj architektúre. Zo smart polymérov môžeme napr. zhotoviť steny bytovej jednotky, ktorá bude podľa požiadaviek obyvateľov priehľadná alebo matná. Tým sa zvýši variabilita priestoru. Podobne by sme dokázali regulovať prísun slnečného svetla do obydlia. V prípade polyméru citlivého na zmenu teploty sa môžeme stretnúť napr. s gumovacím perom, kde je smart polymér súčasťou atramentu. Pero použijeme na napísanie textu zvyčajným spôsobom, no pokiaľ chceme text odstrániť, aplikujeme naň gumu. Tá vplyvom trenia zvýši teplotu atramentu nad hodnotu, kedy nastáva zmena fázy. Viditeľným prejavom je „zmiznutie” napísaného textu a to bez mechanického poškodenia papiera.