Bublinová ponorka

Exponát Bublinová ponorka, podobne ako exponát Karteziánska ponorka, nám demonštruje Archimedov zákon v praxi. Aj v tomto prípade nám na hladine vody vo valci pláva teleso – ponorka. Otáčaním kľuky vháňame do valca s vodou vzduch. Tým meníme hustotu kvapaliny a pozorujeme, že ponorka klesá ku dnu. Platí totiž, že ak je hustota tuhého telesa (v našom prípade ponorky) väčšia ako hustota kvapaliny, sila gravitácie, pôsobiacej na teleso, preváži nad hydrostatickou vztlakovou silou a spôsobí pokles telesa na dno. Ak by bola hustota telesa a kvapaliny v rovnováhe, teleso sa bude v kvapaline vznášať. Pokiaľ by bola hustota tuhého telesa menšia ako hustota kvapaliny, hydrostatická vztlaková sila preváži gravitačnú a teleso pláva na hladine kvapaliny.