Pascalov zákon

Vystavené hydraulické zariadenie návštevníkom ukazuje, ako si môžeme znásobením sily uľahčiť manuálnu činnosť. Zjednodušený model hydraulického zariadenia tvoria dva valce s rôznym prierezom, ktoré sú vzájomne prepojené trubicou. Celá sústava je zároveň napustená hydraulickou tekutinou. Kvapalina v tomto prípade slúži ako médium prenášajúce tlak. Pôsobením našej sily (F1) stlačíme piest s menšou plochou (S1), čo spôsobí, že v celom objeme sústavy sa zvýši tlak ( . Rovnaký tlak však zabezpečí aj posun piestu s väčšou plochou (S2) pomocou sily F2, pričom . Väčší piest má pritom porovnateľne nižšiu hodnotu zdvihu v porovnaní s hodnotou poklesu menšieho piestu. Pokiaľ prácu vidíme ako súčin sily a posunu, potom nám hydraulické zariadenie prácu nešetrí, len prenáša energiu.

Model pracuje na základe Pascalovho zákona. Tlak, ktorý vyvoláme pôsobením vonkajšej sily na kvapalinu v uzavretej nádobe, bude vo všetkých jej miestach konštantný. Opísaný zákon sformuloval francúzsky vedec Blaise Pascal. Jeho experimenty a zistenia v oblasti tlaku v kvapalinách a plynoch boli natoľko prínosné, že po ňom bola pomenovaná základná jednotka fyzikálnej veličiny tlaku – Pa (pascal).

S násobičom sily sa v technickej praxi stretávame v zariadeniach ako hydraulický lis a rovnaký princíp využíva hydraulický zdvihák. Hydraulický pohon má uplatnenie v stavebných strojoch (nakladače, žeriavy), pri ovládaní vzdialených mechanizmov (klapky/kormidlá lietadla) a napríklad aj pri prenose mechanickej energie medzi inak ťažko prepojiteľnými zariadeniami.