Matematika a základné fyzikálne javy

IMG_2730 Mechanika pohybu. Exponát demonštruje, čo je to trenie a aký má trecia sila vplyv na pohyb. Viac…
IMG_2973 Fyzika rovnováhy. Exponát demonštruje fyzikálny pojem ťažiska. Viac…
IMG_1029 Zotrvačnosť. Exponát objasňuje princíp a prejavy zotrvačnosti, vysvetľuje princíp fungovania gyroskopu. Skladá sa z častí „Živý gyroskop“ a „Kreslenie vĺčikom“. Viac…
planet-1039938_640 Od príťažlivosti k chaosu. Exponát objasňuje princíp príťažlivých síl (atrakcia) a odstredivých síl, ako príklad pohybu telies v silovom poli. Má dve časti – Čierna diera a Chaotické kyvadlo. Viac…
rubiks-cube-157058_1280 Matematika okolo nás. Súbor exponátov umožňuje hravou formou zrealizovať jednoduché štatistické experimenty a objasňuje niektoré základné matematické koncepty (geometria, topológia, aritmetika). Súbor sa skladá z častí: Galtonova doska, Pytagorova veta, nekonečná osmička a Vláčik s točňou. Viac…
IMG_1024 Zábavná logika. Zábavné a náučné hlavolamy pomáhajú hravou a pútavou formou rozvíjať konvergentné a divergentné myslenie. Podnecujú kreativitu, predstavivosť a logické uvažovanie. Skladá sa z častí: Hanojská veža, Trojstranná guľôčková pyramída, Písmenkové skladačky, Koleso, Téčka, Prekrývajúce sa kruhy, Balančný stolík. Viac…
puzzle-1020393_1920 Piliere vedy a techniky. Expozíciu tvorí pomyselný kruh zložený zo šiestich monolitov, ktoré znázorňujú piliere vedy a techniky a predstavujú priezory nasledovných tematických oblastí: A.) Písmo, matematika; B.) Mechanika, robotika; C.) Energia, vlnenie; D.) Priestor, design; E.) Komplexnosť a prostredie; F.) Chaos, usporiadanosť, čas. Viac…