Vĺčik

Vĺčik je symetrické rotačné teleso. Pozostáva z disku a osi so zahroteným koncom, ktorá je vsadená kolmo na priemer disku. Vĺčik môžeme skúsiť uchopiť prstami za os a uložiť na vodorovnú plochu tak, aby sa jej dotýkal iba zahroteným koncom a zotrval pritom v rovnováhe. Takýto pokus však nebude úspešný. Zistíme, že na udržanie rovnováhy vĺčika, musíme os roztočiť. Ak sa nám počas roztáčania vĺčika podarí udržať zvislý smer osi, po oddialení prstov teliesko nespadne. Počas jeho pohybu po ploche, jeho os vykonáva odklon od kolmého smeru (precesia), zatiaľ čo sa pravidelne kýva (nutácia). Náš exponát tvorí viacero vĺčikov z rozdielnou veľkosťou disku. Umožňuje nám uvedomiť si, že vĺčik s hmotnosťou sústredenou okolo osi roztočíme ľahko, ale aj pomerne ľahko stratí rovnováhu. Naopak, vĺčik s väčšinou materiálu ďalej od osi vyžaduje viac práce pri roztáčaní, ale lepšie udržuje rovnováhu. Rotácia je postupne brzdená, náklon vĺčika sa zväčšuje, až v istom okamihu spadne. Vĺčik, podobne ako náš ďalší exponát gyroskop, je jednou z foriem zariadenia s názvom zotrvačník.