Matematika

Hlavolamy sekcia

Hlavolamy

Sekcia Hlavolamy hravou formou objasňuje viaceré matematické koncepty. Nájdeme tu napr.: Vláčik s točňou: Presunutím vagónov pomocou otáčania točne ich...

Exponát pytagorova veta

Pytagorova veta

Exponát Pytagorova veta hravou formou demonštruje princíp tohto matematického konceptu. Natáčaním rámu exponátu môžeme sledovať preskupovanie piesku vo vnútri z dvoch...

Exponát galtonova krivka

Galtonova doska

V rámci exponátu Galtonova doska si návštevník môže hravou formou zrealizovať jednoduchý štatistický experiment. Točením rámu presypeme piesok do 2D lievikovej...

Gyroskop

Exponát Živý gyroskop objasňuje princíp a prejavy zotrvačnosti. Zotrvačnosť je vlastnosť všetkých telies zotrvať vo svojom pohybovom stave (v pokoji alebo...

Exponát odstredivá sila

Odstredivá točňa

Exponát Odstredivá točňa demonštruje dva základné javy: vznik trecej sily a jej vplyv na pohyb a pôsobenie síl na telesá,...

Exponát vĺčik

Vĺčik

Vĺčik je symetrické rotačné teleso. Pozostáva z disku a osi so zahroteným koncom, ktorá je vsadená kolmo na priemer disku. Vĺčik môžeme...

Exponát chaotické kyvadlo

Chaotické kyvadlo

Vystavené Chaotické pendulum je jednoduchou demonštráciou teórie chaosu. Teória chaosu je časť matematiky a fyziky, ktorá hovorí o tzv. matematickom chaose. Na...

Ťažisko

Exponát Stromček objasňuje dva fyzikálne javy: ťažisko telesa a moment sily. Zostavu exponátu tvoria dve nezávislé tyče, z ktorých každá je voľne...

Exponát hroty

Hroty

V zostave exponátu Kovové hroty sú kľúčovým prvkom štyri hmotnostne vyrovnané kovové telieska kužeľového tvaru. Vrcholový uhol každého kužeľa je...

Čierna diera

Exponát Čierna diera simuluje podmienky pádu telesa do čiernej diery. Jedná sa o vesmírne teleso, ktoré vzniká po zániku masívnej hviezdy....