Hlavolamy

Sekcia Hlavolamy hravou formou objasňuje viaceré matematické koncepty. Nájdeme tu napr.:

Vláčik s točňou: Presunutím vagónov pomocou otáčania točne ich môžeme zoradiť v aritmetickej postupnosti podľa počtu bodiek od najmenšieho po najväčší a naopak.

 

 

 

 

 

 

Trojstranná guľôčková pyramída: Použitím nerozoberateľných farebných guľôčkových častí môžeme v trojuholníkovej základni postaviť pravidelný trojstranný ihlan tak, aby bola dodržaná symetria farieb.

 

 

 

 

 

Téčka: Pomocou štyroch identických komponentov v tvare písmena „T“ dokážeme zložiť obrazec tak, aby sa všetky komponenty zmestili do ohraničeného priestoru a zároveň sa vzájomne neprekrývali. Existujú štyri riešenia.

 

 

 

 

Koleso: Pomocou piatich rozdielnych komponentov dokážeme v ohraničenom priestore zložiť teleso v tvare kolesa.

 

 

 

 

 

Balančný stolík: Správnym umiestnením paličiek do otvorov dokážeme udržať dosku v rovnováhe.

 

 

 

 

 

Kruhy: Za využitia všetkých komponentov dokážeme v ohraničenom priestore zložiť obrazec troch prelínajúcich sa kruhov.

 

 

 

 

 

Hanojská veža: Princíp Hanojskej veže spočíva v postupnom premiestňovaní všetkých kotúčov z pôvodného kolíka na iný. V jednom ťahu je možné premiestniť iba jeden kotúč a uložiť ho na jeden z kolíkov tak, aby bol vždy menší kotúč položený na väčšom. Na úspešnú prestavbu je potrebné použiť čo najmenej ťahov a zachovať pôvodnú zostavu v tvare písmena „A”.

Na koľko ťahov sa vám podarilo splniť úlohu? Ak sa pýtate, aký je minimálny počet ťahov potrebných na vyriešenie, na výpočet existuje vzorec: 2n – 1, pričom n = počet diskov. V našom prípade je vzorec nasledovný: 26 – 1 = 63

 

Nekonečná osmička: Veďte guľôčku v drážke tak, aby prešla celým obvodom osmičky. Všímajte si farby strán. Čo ste spozorovali?