Pytagorova veta

Exponát Pytagorova veta hravou formou demonštruje princíp tohto matematického konceptu. Natáčaním rámu exponátu môžeme sledovať preskupovanie piesku vo vnútri z dvoch menších štvorcov do jedného veľkého alebo naopak. Všetky tri štvorce sú zostrojené nad stranami pravouhlého trojuholníka. Podľa Pytagorovej vety pritom platí, že obsah štvorca zostrojeného nad preponou pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami. Zaplnenie objemu veľkého štvorca pieskom z dvoch menších štvorcov názorne demonštruje a dokazuje platnosť pravidla Pytagorovej vety.