Človek, ekológia,obnoviteľné zdroje,

windmill-157858_1280 Energia budúcnosti. Sústava exponátov má za úlohu demonštrovať moderné zdroje obnoviteľnej energie. Pozostáva z častí: dynamo, vertikálna vrtuľa, meteostanica, fotovoltaický panel. Viac…
wood-366735_1920 Premena dreva. Expozícia pomáha oboznámiť návštevníka so systémom spracovania a recyklácie dreva s dôrazom na slovenský výskum a drevársky priemysel, spôsob posúdenia kvality dreva z makroskopického aj mikroskopického hľadiska. Viac…
autumn-194834_1920 Tajomný svet lesa. Expozícia priblíži návštevníkovi les ako ekosystém, druhy lesov, ich úloha v krajine, les ako miesto pre život rôznych druhov rastlín a živočíchov. Viac…
heartbeat-163709_1280 Biosignály. Spoločnou témou exponátov je snímanie elektrických signálov tela a ich zobrazovanie. Exponát tvoria tri samostatné časti: Meranie srdcovej aktivity, Meranie EEG a Test stability. Viac…
ball-1015302_1920 Reflexy. Súprava exponátov určená na testovanie postrehu a koordinácie. Pozostáva z častí: Merač reflexu, Merač postrehu, Skupinový merač postrehu, Presnosť pohybu, Koordinácia, Labyrint. Viac…