Solárna energia

Exponát Energia Slnka prezentuje činnosť fotovoltaického panelu, ktorý prostredníctvom fotoelektrického javu mení svetelnú energiu na elektrickú. Slnko je najväčší prírodný zdroj, aký poznáme. Skoro všetok život na Zemi závisí na slnečnej energii. Organizmy nazývané producenti (rastliny, riasy, niektoré baktérie a huby), dokážu energiu Slnka absorbovať a priamo ju za pomoci fotosyntézy premeniť na živiny. Konzumenti (bylinožravce, mäsožravce a všežravce) slnečnú energiu prijímajú nepriamo vo forme živín získaných konzumáciou producentov.

Solárna radiácia je však okrem toho aj významným obnoviteľným zdrojom energie využívaným čoraz častejšie v energetickom priemysle. Pri dopade svetla určitej vlnovej dĺžky na polovodič tvoriaci solárny panel totiž dochádza k vyrážaniu elektrónov z atómov. Vyrazené elektróny svojim pohybom vytvoria elektrický prúd, ktorý začne tiecť medzi kovovými elektródami umiestnenými v solárnom paneli. Práve tento princíp je základom fotovoltaického javu. Fotovoltaika bola pôvodne v najväčšej miere využívaná na vesmírnych staniciach a satelitoch. Dnes sa už solárna energia čoraz viac využíva na výrobu tepla a elektriny aj pre bežné domácnosti či komerčné budovy a priemysel.