Človek a dynamo

Exponát Človek a dynamo demonštruje nástroj na výrobu elektrickej energie a ponúka  jeho využitie ako obnoviteľný zdroj energie. Obnoviteľným zdrojom energie sa rozumie taký, ktorý sa prirodzene obnovuje v priebehu svojho využívania. Takýmto zdrojom je napr. vietor, voda, slnečná energia či, ako v tomto prípade, mechanická práca človeka.

Premenu mechanickej energie na jednosmerný prúd (princíp dynama), demonštruje vystavený eliptický trenažér. Pohybom na trenažéri sa generuje elektrická energia, ktorá roztočí ventilátory a LED svetlá. Pohyb z pedálov sa totiž prenáša pomocou klinového remeňa na dynamo. V ňom dochádza k elektromagnetickej indukcii, následkom čoho vzniká elektrická energia potrebná na roztočenie ventilátorov a rozsvietenie svetiel.