Veterná elektráreň

Exponát demonštruje činnosť veternej elektrárne a možnosť výroby elektrickej energie z vetra ako jedného zo zdrojov obnoviteľnej energie. Veterná elektráreň je zariadenie, ktoré kinetickú energiu vetra premieňa na mechanickú energiu. Tá následne v generátore vyrába elektrickú energiu.

Turbína veternej elektrárne získava svoju energiu prostredníctvom zníženia rýchlosti vzdušného prúdenia. To vedie k čiastočnej premene kinetickej energie vzduchu na kinetickú energiu rotora elektrárne. Vzduch samozrejme prúdi veternou turbínou ďalej, nedokáže ho úplne zabrzdiť, takže časť jeho kinetickej energie ostane zachovaná.

Existujú rôzne druhy veterných turbín, každá s inou účinnosťou. V Aureliu máme turbínu so zvislou osou rotácie, ktorú môžeme vetrom spustiť a pozorovať, ako sa mení jej výkon v závislosti od intenzity a smeru prúdenia vzduchu.