Mikroskop

Mikroskop je optický prístroj, ktorý slúži na optické zväčšenie malých predmetov tak, aby sme mohli rozoznať detaily, ktoré sú voľným okom neviditeľné. Rôzne typy mikroskopov sa líšia v tom, akým spôsobom snímajú skúmanú vzorku. Optické mikroskopy vysielajú na vzorku lúč svetla, čím ich presvetlia. Vzorky sú snímané objektívom a pozorované cez okulár. Oba tieto komponenty obsahujú sériu spojných šošoviek, vďaka ktorým je obraz priblížený.

Detailnejšie informácie o vzorke nám môže poskytnúť elektrónový mikroskop. Ten na povrch vzorky vysiela namiesto toku fotónov na povrch vzorky tok elektrónov. Môže sa jednať o nepohyblivý zväzok elektrónov (kedy sa detegujú elektróny prechádzajúce vzorkou) alebo o pohyblivý zväzok (kedy sa zobrazuje povrch vzorky pomocou odrazených sekundárnych elektrónov).

Najdetailnejší obraz o skúmanej vzorke nám však prináša sondový mikroskop. Mechanizmus jeho fungovania je vysvetlený v sekcii Elektromagnetizmus.