Chémia a materiály

drops-of-water-578897_1920 Voda v pohybe. Expozícia spája javy, ktorých spoločným menovateľom je voda, vodný tok. Pozostáva z častí: Spomalené kvapky, Plavebná komora, Prekážky, Vodné koleso, Vodná elektráreň a Záplavová dedina. Viac…
IMG_1088 Svet kvapalín. Súprava exponátov demonštrujúcich základné vlastnosti kvapalín – viskozita, nestlačiteľnosť, zmiešavanie, hydraulika a pod. Skladá sa z častí: Bubliny, Ponorka, Javy v kvapalinách, Hydraulika. Viac…
asulam-884104_640 Chémia hrou. Exponát tvaru sieťovej štruktúry približuje pohľad na chemické zloženie, štruktúry a vlastnosti rôznych materiálov. Skladá sa z častí: Chemické vzorce inak a Ako vznikajú vône. Viac…
chemistry-148044_1280 Pozoruhodné polyméry. Exponát predstavuje zaujímavé vlastnosti materiálov na báze polymérov a ich využitie v praxi. Možnosť zoznámenia sa s modernými SMART materiálmi. Exponát má časti: Chameleón a Neviditeľný plášť. Viac…
glass-254586_1280 Svet materiálov. Exponát dovoľuje návštevníkom experimentovať s rôznymi vlastnosťami materiálov a tiež sa stretnúť s podivuhodnými materiálmi, akými sú ultrapevné vlákna, aerogel, či kvapkajúca voda. Pozostáva z častí: Z čoho to je?, Podivuhodné materiály, Curieho motor, Kazítka. Viac…