Novinka – pracovné listy pre návštevníkov

Všetkým fanúšikom ZCV Aurelium by sme radi dali do pozornosti novinku, ktorú sme pripravili. Odteraz sú  k dispozícii pracovné listy, ktoré sú koncipované ako doplnkový vzdelávací materiál k exponátom nachádzajúcim sa v ZCV Aurelium a majú vám spestriť a obohatiť chvíle, ktoré u nás strávite.

Pracovné listy sú určené nielen pre študentov základných a stredných škôl a ich pedagógov, ale pre všetkých, ktorí majú chuť nadobudnúť novú úroveň poznatkov a zážitkov.

Pracovné listy obsahujú otázky ohľadom exponátov, ktoré sú podobné otázkam našich animátorov. Cieľom je, aby vás otázky podnecovali k hlbšiemu zamysleniu sa nad jednotlivými fyzikálnymi a prírodnými javmi a dospieť tak k väčšiemu poznaniu a chápaniu sveta okolo nás.

Pracovné listy sú dostupné pre všetkých na stiahnutie pod touto aktualitou a sú v editovateľnom formáte. To znamená, že si ich môžete ešte pred návštevou prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek a znalostí.

Veríme, že sa vám budú páčiť.

Pracovné listy pre ZŠ (.doc)

Pracovné listy pre SŠ (.doc)