Preskočiť na obsah

Opýtaj sa Aurela Stodolu

 • 16. februára 2024

Aurel Stodola AI

Do stálej expozície v Zážitkovom centre vedy pribudol nový interaktívny exponát Aurel Stodola AI využívajúci technológiu umelej inteligencie.

Fyzik a technik Aurel Stodola je považovaný za „otca parných turbín“, keďže išlo o významného zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Profesor Stodola, pôvodom z Liptovského Mikuláša, bol osobným priateľom Alberta Einsteina. Rozhovor týmto s velikánom vedy by bol aj pre nás rozhodne inšpiratívnym zážitkom.

Svoju premiéru exponát zažil už počas Týždňa vedy a techniky 2023. Vďaka kreatívnemu tímu herných vývojárov VIVAT SLOVAKIA a Centru vedecko-technických informácií SR sa podarilo „oživiť“ osobnosť vedca a vynálezcu Aurela Stodolu. Ocitnete sa v prostredí dobovej dielne v obklopení parných turbín. Hlavným lákadlom je za stolom naproti sediaci 3D model Aurela Stodolu, ktorý odpovedá na akúkoľvek položenú otázku v roli samotného profesora. Prihovorí sa vám v slovenčine a jeho výzor zodpovedá veku okolo 35 rokov. Interakcia spočíva v kladení otázok pomocou klávesnice.

 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu
 • Opýtaj sa Aurela Stodolu

  Opýtaj sa Aurela Stodolu

Čo sa však ukrýva v pozadí tejto inštalácie? Na to sme sa opýtali priamo tvorcov tohto programu zo zoskupenia VIVAT SLOVAKIA .

Z akých zdrojov ste vychádzali pri dizajne dielne?

Odpovedá Mgr. Dominik Lopušný, 3D modelár:
„Pri dizajne sme vychádzali primárne z materiálov dostupných v slovenských múzeách. Mali sme zabezpečené fotenie exponátov parných turbín v energetickom oddelení Aurela Stodolu v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Z týchto fotografií sme ručne modelovali a animovali 3D modely tzv. assetov dielne. Taktiež sme čerpali z dobových fotografií Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, ktoré odviedlo vynikajúcu prácu, čo sa týka zhromažďovania materiálov k 160. výročiu narodenia Aurela Stodolu.“

Z čoho ste vychádzali pri dizajne samotnej postavy?

Odpovedá Bc. Jakub Greksa, charakter dizajnér:

„Pri dizajnovaní postavy Aurela Stodolu sme pracovali predovšetkým s dostupnými fotografiami jeho podobizne. Tie sú vzhľadom na ich vek čiernobiele, prípadne sépiové, čo dokáže v určitých inštanciách až prekvapivo skresľovať rysy tváre. Z tohto dôvodu sme dôkladne študovali aj rozlične busty, ktoré boli na jeho počesť vytvorené, nakoľko tieto zachytávajú práve tie najvýraznejšie a najrozpoznateľnejšie charakteristiky ľudskej tváre. Veľmi nápomocná bola databáza Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Zürichu (ETH Zürich), ktorá obsahuje médiá o Aurelovi Stodolovi vo vysokom rozlíšení, ktoré je nevyhnutné pri tvorbe 3D modelu tváre.“

Čo to vlastne znamená, vytvoriť AI model, s ktorým sa môžeme porozprávať? Ako vlastne funguje?Odpovedá Jakub Molitor, programátor:
„Aplikáciu Aurel AI sme vytvorili v hernom engine Unity. Funkcionalita aplikácie sa za oponou kódu skladá z viacerých malých kúskov. Návštevník napíše svoju otázku do textového poľa, čiže vlastne s Aurelom četuje. Jeho otázka sa odošle ako tzv. request do systému Microsoft Azure Cloud service, ktorá ho prekladá do angličtiny a naspäť, pričom zároveň plní úlohu generovania slovenského syntetického hlasu Aurela. Preložený text sa posiela naspäť do aplikácie Aurel AI, ktorá ho odosiela do samotného „mozgu“. Celá táto komunikácia prebieha v reálnom čase počas niekoľkých sekúnd. Na funkcionalitu mozgu sme sa rozhodli využiť softvér Inworld AI. Ten je vo svojej podstate LLM (Veľký jazykový model) ako napríklad všetkým známy ChatGPT.“

Na záver sme sa opýtali Romana Lipku, ktorý je producentom slovenskej videohry Vivat Slovakia a iniciátorom vzniku aplikácie Aurel AI. Akú má Aurel osobnosť?

„Jazykový model Inworld AI vyžadoval nastavovanie charakteru a osobnosti virtuálneho Aurela Stodolu. V praxi išlo o to, do akej miery má byť Aurel priateľský, prípadne určiť preferencie formy jeho vyjadrovania. Aurelovi AI sme „vysvetlili“, že sa nachádza v ZCV Aurelium a zároveň bolo nutné LLA naučiť podrobnosti o živote otca parných turbín, jeho rodine, pôvode v Liptovskom Mikuláši a podobne. Aurelovým osobnostným črtám a jeho báze znalostí sme sa snažili priblížiť na základe skvele spracovaného článku Otec parných turbín zverejneného v magazíne o vede a technike Quark.“

Vysvetlili sme si softvérové pozadie celej aplikácie. V Aureliu sme sa snažili dodať celej inštalácií akýsi dobový nádych. Program sme cez počítač napojili na existujúcu obrazovku, ktorá v minulosti slúžila ako simulátor jazdy osobným motorovým vozidlom. Celé zázemie tvorí oblúková stena, ktorá pôsobí ako diorama a umocňuje pocit lepšej imerzie, teda vnorenia sa do prostredia Aurelovej pracovne a dielne. Stenu sme vlastnoručne vymaľovali a dekorovali tak, aby pripomínala mierne steampunkové prostredie. Stolík, na ktorom je umiestnená klávesnica s myšou pre četovanie s Aurelom, je zostrojený zo starých zbytkov rampovej konštrukcie, ktorá sa nevyužila pri prvotnej stavbe konštrukcií pri budovaní Aurelia.

„Teší ma, že môžeme verejnosti pomocou nových technológií pútavým spôsobom priblížiť významného slovenského vedca, ktorého meno nesie naše centrum vedy,“ hovorí Dominika Petríková, vedúca ZCV Aurelium.

Foto: Aurelium, Vivat Slovakia