Preskočiť na obsah

Fyzikálna obývačka ARphymedes

 • 7. marca 2024

Fyzikálna obývačka ARphymedes

Fyzika sa dá učiť aj pomocou rozšírenej reality.

Projekt ARphymedes („Augmented Reality physics made for students“ – Fyzika vytvorená pre žiakov s pomocou rozšírenej reality) je zameraný na sprístupnenie predmetu fyzika všetkým žiakom. Práve s využitím rozšírenej reality je možné žiakom poskytnúť autentický, pohlcujúci a interaktívny vzdelávací zážitok aj z predmetu, akým je v fyzika. Cieľom projektu je sprístupniť predmet fyzika všetkým žiakom. Práve rozšírená realita môže deťom na základných školách  poskytnúť autentický, pohlcujúci a interaktívny vzdelávací zážitok aj z predmetu, akým je v Fyzika. 

V rámci projektu ARphymedes sa spojili odborníci zo šiestich krajín. Spoločne pripravili publikáciu pre študentov, publikáciu pre pedagógov (v každom z partnerských jazykov a aj v anglickom jazyku), aplikáciu s modulmi rozšírenej reality, webovú stránku projektu a otvorený online kurz pre vzdelávanie učiteľov (v anglickom jazyku). Informácie o projekte ako aj všetky jeho výstupy sú zverejnené na webe  projektu: https://arphymedes.eu/ 

Partneri projektu 2020-1-SK01-KA201-078391 (ARPhymedes) sú: 

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko, koordinátor projektu) 
 • Tallinna Tehnikaulikool (Estónsko) 
 • Univerza v Ljubljani (Slovinsko) 
 • Vitale Tecnologie Comunicazione – Viteco Srl (Taliansko) 
 • Diadrasis (Grécko) 
 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi (Rumunsko) 
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave (Slovensko) 
 • Zážitkové centrum vedy Aurelium (CVTI SR)
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedess

  Fyzikálna obývačka ARphymedess
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedess

  Fyzikálna obývačka ARphymedess
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedess

  Fyzikálna obývačka ARphymedess
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes
 • Fyzikálna obývačka ARphymedes

  Fyzikálna obývačka ARphymedes

Foto: Aurelium