Preskočiť na obsah

Výsledky súťaže Oživme hrdinu

  • 30. novembra 2023

Oživme hrdinu videosúťaž

Výsledky súťaže

Do súťaže sa zapojilo spolu 37 žiakov a študentov zo základných škôl a gymnázií z Košíc, Kanianky (okres Prievidza), Šúroviec (okres Trnava), Holíča, Detvy, Galanty, Púchova a Bratislavy.

Hodnotiaca komisia zasadala dňa 4. januára 2024 a vyhodnotila práce bodovým hodnotením.

Na základe neho porota menovala víťaza ocenenia v kategóriách: základné a stredné školy.

Víťaz v kategórii ZŠ:

Kolektív žiakov – ZŠ Kanianka, kolektív žiakov pod vedením Mgr. Eduarda Číbika

(Jaroslav Kurbel, Ľuboš Líška, Dominika Kunová, Nella Petra Klečáneková, Vlastimil Minich, Ladislav Chriňák, Tobias Perniš, Nela Píšová, Samuel Minich, Peter Oller, Emili Šimoňáková, Pavol Šnirc, Denis Šimko, Samuel Solár)

Víťaz v kategórii SŠ:

Kolektív žiakov – Gymnázium Šrobárova 1, Košice, kolektív študentov pod vedením RNDr. Lucie Baranovej, PhD.

(Lucia Jenčová, Alexandra Piatková, Jakub Harvan, Matúš Sisol, Patrik Matyás)

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na slávnostné oceňovanie v Aureliu.

Kritériami pre hodnotenie bola kvalita prevedenia, technické spracovanie, odbornosť, zrozumiteľnosť vysvetlenia, originalita videa a zameranie sa na Jedlíkove pokusy a ich jasná demonštrácia. Pedagógovia budú oboznámení s bodovým hodnotením prostredníctvom elektronickej pošty

*****

Videosúťaž je vhodná ako doplnková vzdelávacia aktivita. Cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie žiakov a študentov. Výzva Oživme hrdinu umožňuje študentom a pedagógom preskúmať objavy a prínosy zabudnutého slovenského vedca Štefana Jedlíka. ZCV Aurelium vyhlasuje súťaž o najlepšie audiovizuálne dielo o objavoch, vynálezoch a prínose tohto vedca a pedagóga.

Zoznámte sa s osobnosťou svetového významu.

Štefan Anián Jedlík bol veľký experimentátor a vynálezca v oblasti optiky, fyziky a elektromagnetizmu. Inšpiroval sa zákonmi prírody a sám skonštruoval veľké množstvo vynálezov. Život Štefana Aniána Jedlíka predstavuje 50 rokov pedagogickej činnosti a 70 rokov tvorivej vedeckej práce. Spoločne s Vašim pedagógom spoznajte jeho vynálezy a pedagogické úspechy a vytvorte originálne audiovizuálne dielo, ktorým spopularizujete tohto vedca. Nezamerajte sa však na životopis Jedlíka. Naopak, cieľom tejto výzvy je prebudiť vo Vás vynálezcov. Pokúste sa preto objasniť, ba dokonca skonštruovať, niektorý z Jedlíkových vynálezov. Tí najšikovnejší z Vás sa môžu na počesť Jedlíka prezentovať aj svojim vlastným vynálezom založenom na Vami vybranom fyzikálnom deji.

Vytvorte audiovizuálne dielo v rozpätí 1- 5 min. Môže ísť o natočené video, videoanimáciu, spot, klip, animovaný komiks, videonávod alebo iný populárny žáner. Následne ho upravte a spracujte tak, aby ste boli s výsledkom spokojní. Váš pedagóg pošle váš výstup emailom prostredníctvom domény wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

Termín: do 15. decembra 2023 (vrátane)

Porota zložená z odborných pracovníkov CVTI SR vyberie 3 najlepšie audiovizuálne diela na základe nasledujúcich kritérií: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa. Najlepšie porotou vybrané práce získajú cenu Aurelia a študenti získajú zaujímavé vecné ceny. Školské kolektívy ocenených diel budú pozvané do ZCV Aurelium, aby si prezvali ocenenie.

Odporúčanie pre pedagógov:

Práca môže nadväzovať na látku preberanú na vašich hodinách. Inšpirujte vašich študentov, aby sami premýšľali nad javmi a hľadali, kde sa s nimi bežne môžu stretnúť. Usmernite študentov, aby výsledné audiovizuálne dielo bolo jasné, môže byť aj vtipné, ale malo by zrozumiteľne danú tému vysvetliť. Aj keď Jedlíkov život môže byť vo videu spomenutý, nemal by byť jeho ústrednou témou.

Pre doplnkové informácie kontaktujte: aurelium@cvtisr.sk

Prajeme vám príjemné experimentovanie a objavovanie. Tím Aurelium